Samet Çelik
Samet Çelik

İnsanlığın geleceğini etkileyecek projeler üzerinde çalışıyorum.
Trendleri ve uluslararası ilişkileri takip ediyor,
gelişmeleri analiz ediyor ve gelecek hakkında düşünüyorum.
Ben, sadece bir hayalciyim. Bir hedefim var ve onun için çalışıyorum.

I'm working on projects that affect the future of the humanity.
I'm wathcing trends, international relations.
Analyzing them and thinking for the future.
I'm just a dreamer, have a goal and working for it.